БЕРИДБА НА ПЛОДОВЕТЕ

Края на м.май до средата на м.юни приключва беридбата на череши.
През м.юни започват беридбите на ранните сортове кайсии и ранни праскови.
Към края на м.юли започва беридбата на прасковите и продължава беридбата
Прочети повече

МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ СЛАНИ

Вместо димене с бали масива се третира с 0.3%- 0.5%разтвор на калиев карбонат. Освен тази мярка в полосата за полски култури се затопля атмосферата с изгаряне на клоните от резидбите.